Nyhetsoversikt

svømming

Offentlig bading fra høsten 2017

Svømmebassenget på Frøystad åpner torsdag 7. september med familiebading kl. 17.00. Bassenget på Harestua åpner mandag 4. september.

Velkommen!

Svømmetider Lunner kommune

Les mer..
Fagarbeider - assistent barnehage / skole

Ny innsats for godt skolemiljø

Fra 1.8.17 er opplæringslovens §9A - om elevenes skolemiljø - endret. Den nye lovteksten legger tydeligere vekt på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Det skal være nulltoleranse mot mobbing på alle skoler.

Les mer..
Valg 2017

Nå kan du forhåndsstemme

Da er forhåndsstemmingen i gang på Lunner rådhus.

De som ønsker å stemme ved stortingsvalget og/eller sametingsvalget 2017 kan nå forhåndsstemme på Lunner rådhus.

Les mer..
Trafikksikker skoleveg

Klipp busker og hekker før skolestart

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk v/Ivar Ringen oppfordrer folk som bor langs trafikkerte veier om å klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet. Mandag 21. august er det skolestart, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle.

Les mer..
Portrett skolebarn

Skolestart i Lunner

Alle skolene i Lunner begynner mandag 21. august.

Les mer..
Par som sitter i skogen

Velkommen til Alzheimerdag 2017

Årets Alzheimerdag i Oppland blir på Reinsvoll Sykehus 21. september.

Tema er: Demenssykdommens utfordringer

Les mer..
Sommertoget Roa stasjon 2017

Sommertoget ankom Roa stasjon onsdag 26.juli

Lunnerfolket med varaordfører Halvor Bratlie i spissen ønsket Sommertoget idag velkommen til Roa stasjon.
For flere bilder se Lunner kommune sin facebook side.

Les mer..
Bål

Det begynner å bli tørt flere steder

Brannvesenet i Lunner og Gran ber om at alle respekterer det generelle bålforbudet

Sommer og fint vær har ført til at det er tørt flere steder på Hadeland. 

Les mer..
Parkering Harestua holdeplass

Innspill sendes på e-post til ingrid.lien@sweco.no innen 1. september 2017

Utvidelse av parkeringsplassen ved Harestua holdeplass - varsel om planoppstart

§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.

Les mer..