Nyhetsoversikt

Brann

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune

Forbud mot bruk av åpen ild i Lunner, Jevnaker og Gran kommune

Bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Les mer..
Arbeid på jernbane

Melding om støyende arbeider langs jernbanesporet

Bane Nor moderniserer Gjøvikbanen på strekningen Monsrud - Harestua 26. - 27. mai. Berørte naboer får tilsendt støyvarsel pr. SMS.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Fylkesmannen tar vannprøver

Vassdragsovervåking sommer 2018

I år som i fjor vil fylkesmannens folk ta månedlige vannprøver i mange vann i Lunner. De har fått tillatelse til å bruke elektrisk motor på båten for å kunne utføre undersøkelsene på en effektiv måte.

Les mer..
Mennenske ser utover i tåke

Lunner kommune har hatt tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Systemrevisjonen fra fylkesmannen, som ble gjennomført i februar 2018, omfattet følgende område:

Om kommunen legger til rette for og følger opp at personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpasset, samordnet og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Les mer..
Gruppe danser

Søknadsfrist 1. september

Vet du om lokale talenter, eller er du et talent selv?

Nå kan du søke om talentstipend til person, gruppe eller lag. Lunner kommune ønsker å stimulere til at flere satser på sine talent, noe som vil føre til et enda mer aktivt lokalsamfunn.

Les mer..
tømmerbil

Oppheves 22. mai kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner oppheves

Aksellastrestriksjoner i teleløsningen  på kommunale veier i Lunner kommune oppheves fra tirsdag 22. mai kl 07.00.

Les mer..
Kildal-krysset

Vegen stenges 28. mai til 1. juni

Stenging av bru ved Kildal

Kildal bru i Roalinna fylkesveg 16 stenges fra mandag 28. mai til fredag 1. juni pga. av arbeid på brua. Omkjøring skiltes via Roalinna. (Myggbukta) Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for dette prosjektet.

Les mer..
Veg stengt

Vegavstenging Fv4 7. - 25. mai

Fv 4 Nygard, på strekningen Olum - Lunner rådhus er stengt 7. - 25. mai på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Les mer..
Kildal-krysset

Vegen stenges mellom kl. 08.00 og 21.00

Stenging ved Kildal på Roa 24. mai

FV 16 Hadelandsvegen blir stengt 24. mai ved Kildal på Roa på grunn av vedlikeholdsarbeid på gangbru over FV16. Vegen blir stengt fra kl. 08.00 til 21.00.

Les mer..