Nyhetsoversikt

Lærlinger

Søknadsfrist 12. mars 2018

Nå kan du søke lærlingeplass i Jevnaker og Lunner

Ledige læreplasser fra høsten 2018.

Les mer..
Stubbengmoen utvidet plan

Høringsfrist 16. mars 2018

Utbyggingsavtale Stubbengmoen - har du kommentarer?

Framforhandlede utbyggingsavtaler legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningloven § 17-4

Merknader til utbyggingsavtalen må sendes skriftlig til Lunner kommune på e-post: post@lunner.kommune.no eller til Sandsvegen 1, 2740 Roa innen 16. mars 2018.

Les mer..
Penger

Søknadsfrist 1. mars 2018

Kulturmidler 2018

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2018.

Les mer..
Skolebarn på vei til skolen

Innskriving av nye 1. klassinger i Lunner

Frist for innmelding av nye førsteklassinger er uke 10.

Les mer..
vaksine[1]

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksiner gjennom hele livet

Når vaksinerte du deg sist?

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ca. hvert tiende år for å sikre individuell beskyttelse, men også for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Les mer..
Barn bygger med klosser i barnehage

Nå kan du søke barnehageplass for 2018/2019

Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Du kan søke elektronisk ved å gå inn på Lunner kommunes hjemmesider. Søknadsskjema finner du her under selvbetjening.

Les mer..
Veg stengt

Vegen Karimoen 19-31 stenges

Den kommunale vegen Karimoen 19 - 31 blir stengt fra 1. februar kl. 07.00 til 30. mars kl. 15.00. Vegen stenges på grunn av graving av ny vann og avløpsledning. Gående kan passere arbeidstedet.

Les mer..
Hund i bånd

Fra 22. januar er det innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet

Ekstraordinær båndtvang er innført i Lunner

Det har kommet mye snø i det siste og viltet sliter med å komme seg fram og de sliter med å finne mat. Av hensyn til viltet er det derfor innført ektraordinær båndtvang.

Les mer..
Lekser

Matematiske foreldreaftener 4.-7 trinn

Som et ledd i at Lunner kommune er realfagskommune holder regneveilederne i Lunner åpne foreldrekvelder om matematikk.

Les mer..
Penger

Gebyrregulativ 2018 for saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven m.m og separate avløp

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 14.desember 2017 gebyrregulativer for saker som behandles etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, matrikkelforskriften, eierseksjoneringsloven og saker som omhandler separate avløp.

Les mer..