Kristin og ordfører

Kristin hedret med fortjenestemedalje

Mandag ble pedagog Kristin S. Amundsen overrakt Norges Vels fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i Lunner kommune. Ordfører Harald Tyrdal stod for overrekkelsen i en enkel seremoni hos voksenopplæringen.

Les mer..
Øvelse Gran - Lunner brann og redning

Dialogmøte 4. mars - tryggere hjem for risikoutsatte personer

Er du bekymret for en hjemmeboende bruker? Hva gjør du med det? Kom på dialogmøte!

Kommunelege i Gran  Are Løken deler av sin erfaring og kompetanse når vi inviterer alle i helse- og omsorgstjenestene som jobber med hjemmeboende med helse- og omsorgstjenester til dialogmøte 4. mars 2020 kl. 13.00 - 15.00 i Hjemmetjenestens lokaler på Gran rådhus.

Les mer..
Marit og ordføreren

Marit hedret med fortjenestemedalje

Marit Moen Nordstoga ble overrakt Norges Vels fortjenestemedalje i sølv av ordfører Harald Tyrdal på mandag.

Les mer..
Digital kommunikasjon

Kommunen slutter med ettersending på papir til bedrifter og organisasjoner

Bare digital post fra kommunen til virksomheter

Dersom du driver virksomhet, er selvstendig næringsdrivende eller er leder for en forening, får du fra januar 2020, ikke lenger tilsendt brev og dokumenter fra kommunen i papirform i din postkasse. Sjekk at riktig informasjon om digital kontakt er registrert på ditt organisasjonsnummer i Altinn, lag gode rutiner for å sjekke Altinn, eller opprett en digital postkasse nå!

Les mer..
Er du en klimahelt?

Til ansatte i Lunner kommune

Kjære ansatte i Lunner kommune!

Les mer..
Øvelse Gran - Lunner brann og redning

Invitasjon til oppfølgingskurs i Sikkerhetssjekken og «Et trygt hjem for alle»-samarbeidet

Til: Alle i helse og  omsorg og eiendom i  Lunner og  Gran kommuner som yter tjenester til  hjemmeboende personer i de risikoutsatte gruppene. Alle kan møte på oppfølgingskurset selv om du ikke har vært med på første del.

Les mer..
Tennbrikker

Tid for å fyre i ovnen igjen

Vil du gjøre det litt enklere å fyre opp i ovnen i vinter?

Les mer..
Høst

Kantina er stengt i høstferien

Kantina har stengt i uke 40 (30. september til 4. oktober)

Les mer..
Hva vil folk si?

«Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om i Innlandet?»

Innlandsnettverket – arbeid mot negativ sosial kontroll inviterer til seminar med temaet:
«Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om i Innlandet?»

Les mer..
Konvolutter

Bruk av konvolutter

Husk å bruke de brune konvoluttene til internpost og de hvite til eksternpost.

Les mer..