Hadelandsvegen til Roalinna opp til Roa stasjon

Dronekartlegging langs Roalinna 22. november 2021

Den planlagte dronekartleggingen utsettes til mandag 22. november pga. vind. Bangs Oppmåling AS foretar dronekartlegging på strekningen Roalinna fra Hadelandsvegen til Roa stasjon mandag 22.11.2021 på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Les mer..
Kokevarsel Harestua sør.

Kokevarsel på deler av Harestua er nå opphevet

Kokevarselet på deler av Harestua er nå opphevet. Sms ble sendt ut i går.

Les mer..
RV4 Roa

Byggestart og stor aktivitet i høst på rv. 4 på Hadeland

Byggestart for den første entreprisen på riksveg 4 er i begynnelsen av september. Det er da oppstart av delstrekningen Roa-Gran grense der det skal bygges 4,2 kilometer med firefelts motorveg. Deretter følger delstrekningen Sandvoll-Amundrud der det skal bygges 3,8 kilometer med tre felts veg med midtdeler med forventet byggestart i månedsskiftet november/desember. 

Les mer..
Bruk Bilbelte i både bil og buss

Bruk bilbelte både i bil og i buss

Vi deler råd om trafikksikkerhet fra Trygg trafikk. Denne måneden minner vi om riktig bruk av bilbelte.

Les mer..
Pipervegen stengt fra 6. april

Pipervegen stenges fra 6. april

Pipervegen blir stengt mellom Karimoen og Elgtråkket fra tirsdag 6. april. 

Les mer..
Drikkevann

Kokevarsel er opphevet

Kokevarsel i Lunner er opphevet i dag. Det blir sendt ut SMS til alle berørte.

Les mer..
Lunnertunnelen

Natt til mandag 7. desember stenger Lunnertunnelen og blir stengt i tre måneder

Stenginga av Lunnertunnelen er lenge varslet, og nå skjer det. Siste frist for å kjøre gjennom tunnelen er søndag 6. desember kl. 23.59. Fra midnatt begynner Mesta Elektro å rigge seg til for å være klare til å starte oppgraderinga av det elektriske utstyret tidlig mandag morgen 7. desember. 

Les mer..
Varsling på SMS

Varsling på sms eller telefon

Får du ikke varsel på sms når Lunner kommune sender ut meldinger til alle, eller noen av innbyggerne?

Les mer..
Geiteramsen

Geiteramsen stenger fra 3. november

Lunner kommune skal fortsette fornyingen av vann og avløpsledningene i Geiteramsen.

Les mer..
Vegarbeid

Vegarbeid i Elvefaret

Lunner kommune skal i høst lage nytt fortau opp kommunal veg Elvefaret fra Haukåsen til Røyskattlia. Det blir nødvendig å bredde vegen på høyre side oppover for å få plass til nytt fortau. Det vil også bli tatt med ny kabeltrase for gatelys og strømforsyning.

Les mer..