Vifter, kabler, belysning og annet utstyr i taket på E16 Røstetunnelen (bildet) og rv. 4 Gruatunnelen er gammelt og må skiftes ut.

E16 Røstetunnelen blir raskere ferdig - åpner 8. februar

Arbeidet med å skifte ut utstyr i E16 Røstetunnelen har gått raskt, og Statens vegvesen tar sikte på å åpne tunnelen den 8. februar. Da vil entreprenøren sette i gang med å skifte vifter og annet utstyr i taket i rv. 4 Gruatunnelen, som blir stengt i ca. fire uker fra fredag 8. februar.

Les mer..
Brønnvann

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Les mer..
Parkering Harestua arena

Parkering ved Harestua arena

Bli med å hjelpe til å trygge trafikksikkerheten ved Harestua arena.

Les mer..
Arbeid med brannvann fra Roa barnehage til Kildal

Fremføring av brannvann fra Roa barnehage til Kildal

Lunner kommune starter fra uke 32 2018 arbeidet med fremføring av brannvann fra Roa barnehage til Kildal og i den forbindelse vil vegen stenges på Sagbråtan mellom Roa barnehage og Mellerudgutua. Vegen stenges mandag 13. august kl. 07.00.

Les mer..
Vanne blomster med vannkanne

Vi må fortsatt spare på vannet

På grunn av for høyt forbruk av vann, må kommunen pålegge et forbud mot vanning og bruk av hageslange.

Les mer..
Vegarbeid

Noe ventetid må påregnes i trafikken.

Asfaltering av Grindvollgata fra uke 27

Slamavskiller prinsippskisse

Fra begynnelsen av juni til november

Informasjon om kontroll av avløpsanlegg i Lunner kommune, andre runde

Kommunestyret vedtok i 2007 at alle separate avløpsanlegg tilknyttet boliger og hytter skulle kontrolleres.

Les mer..
tømmerbil

Oppheves 22. mai kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner oppheves

Aksellastrestriksjoner i teleløsningen  på kommunale veier i Lunner kommune oppheves fra tirsdag 22. mai kl 07.00.

Les mer..
Vegarbeid

Raastadbakka stenges for gjennomkjøring på ukedager mellom kl. 07.00 - 19.00

Fra mandag 7. mai blir vegen stengt fra Nordenga (200 m nord for Hasselbakken) og 400 m videre nedover mot Flågenvegen ukedager mellom kl. 07.00 og 19.00. Dette på grunn av vegarbeid.

Vegen vil holdes åpen for skole og landbrukstransport

Les mer..
Flågenvegen

Flågenvegen stenges midlertidig

Flågenvegen stenges midlertidig for gjennomkjøring på ubestemt tid 20. april fra kl. 13.00. Stengingen er på grunn av teleløsningen.

Les mer..