Veg stengt

Vegen Karimoen 19-31 stenges

Den kommunale vegen Karimoen 19 - 31 blir stengt fra 1. februar kl. 07.00 til 30. mars kl. 15.00. Vegen stenges på grunn av graving av ny vann og avløpsledning. Gående kan passere arbeidstedet.

Les mer..
Kildal-krysset

Stenging av Kildal bru

Kildal bru vil være stengt fra mandag 11. september kl. 07.00 og ca. 4 måneder framover mens arbeidet med Kildal bru pågår.

Les mer..
Trafikksikker skoleveg

Klipp busker og hekker før skolestart

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk v/Ivar Ringen oppfordrer folk som bor langs trafikkerte veier om å klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet. Mandag 21. august er det skolestart, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle.

Les mer..
Autopass brikke

Bompenger på RV4 fra 10. juli

Mandag 10. juli 2017 starter innkrevingen av bompenger for Riksveg 4 Lunner grense-Jaren og Amundrud-Almenningsdelet.

Les mer..
tømmerbil

Fredag 5. mai kl. 16.00

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2017

Lunner kommune opphever akselastrestriksjoner på kommunale veger fra fredag 5. mai kl 16.00.

Les mer..
tømmerbil

Innføres mandag 27. mars kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres det fra mandag 27. mars kl. 07.00 aksellastrestriksjoner på kommunale veger. Se vegliste for teleløsningen.

Les mer..
Gå på ski

Envegskjøring i Vestbygdvegen opphevet

Envegskjøring i Vestbygdvegen er nå opphevet.

Les mer..
SMS vannmåleravlesning

Husk å lese av vannmåleren din!

Frist for å lese av vannmåleren er 31.12.2016.

Les mer..
Kryss E16 mot Kalvsjø

ca. 10. november til 15. desember 2016

Veglys E16 mot Kalvsjø

Statens vegvesen skal sette opp veglys i kryss E16/mot Kalvsjø og i den forbindelse vil det bli noe redusert framkommelighet på ca. 50 – 70 m på gangvegen fram til trafostasjonen.   

Arbeidet  skal utføres i tidsrommet ca. 10. november til 15. desember 2016.

Les mer..
Trafikksikker skoleveg

Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet!

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Snart er det skolestart og vi i ønsker at flest mulig av elevene skal gå og sykle, sier Ivar Ringen i Trygg Trafikk Troms.

Les mer..