Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.

Les mer..
minsak.no

minsak.no - Har du en sak du ønsker å melde inn til kommunen?

Har du en sak du mener vil gjøre Lunner kommune bedre? minsak.no gjør det mulig for deg som innbygger å foreslå saker og samle underskrifter.

Les mer..
Ohren-Snålen 3

Kommunestyret vedtok 17. november reguleringsplanen for Ohren-Snålen 3

Hytteplan vest i Mylla vedtatt - 19 nye høystandard hyttetomter

Gruaundergangen

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen i møtet 20. oktober 2016

Utbedring av Gruaundergangen - vedtatt reguleringsplan

Lunby

Færre plasser ved Lunby asylmottak fra 1. september

Lunby asylmottak reduseres fra maksimalt 40 til 25 plasser fra 1. september, dette som en følge av at det kommer færre asylsøkere til landet.

Les mer..

Ungdataundersøkelse gjennomført i Lunner

I uke 5 og 6 ble den nasjonale Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant alle ungdomsskoleelevene i Lunner. Resultatene vil bli klare utover våren. Vil du vite mer om innholdet i undersøkelsen kan du lese mer på Ungdatas hjemmeside.

Les mer..

Statistikk for 2015

Innsigelser

Antall innsigelser til arealplaner stiger noe etter at tallet holdt seg lavt i 2013 og 2014. Statistikken gir oversikt over antall innsigelser der kommunenes planvedtak ble stadfestet, antall innsigelser som blir tatt delvis til følge og antall innsigelser som ble tatt til følge.

Les mer..

Mulig ny jobb i Oslo for rådmannen

Dette er lagt ut på kommunens intranettside