Bureiser

Ny reguleringsplan til offentlig ettersyn

Nytt boligfelt i Bureiservegen - Offentlig ettersyn med høringsfrist 15. november

01.10.18 - 16.11.18

Kommunestyret har i sitt møte 6. september bestemt å legge forslag til detaljregulering for Bureiservegen boligområde ut til offentlig ettersyn.

Det planlegges for inntil 30 nye boenheter i form av eneboliger, rekkehus og to- eller firemannsboliger.

Planbeskrivelsen finner du her  Plankart finner du her  Plankart finner du her  Planbestemmelser finner du her  ROS-analysen finn du her  Illustrasjoner finner du her