Østhagan bilde

Nytt boligområde i Østhagan - offentlig ettersyn fram til 28. mars 2019


Kommunestyret vedtok i sitt møte 7. februar å legge forslag  til områderegulering for Østhagan ut til offentlig ettersyn.

Plandokumentene finner du her:

Plankart Planbestemmelser   Planbeskrivelse  ROS-analyse  Naturmangfoldrapport