Lindstad utsikten

Frist for innspill er 25. april 2019

Nytt hyttefelt med 11 nye tomter mellom Mylla og Kalvsjø på høring


Kommunestyret bestemte i sitt møte 6. mars 2019, sak 19/2019 å legge detaljregulering for LindstadUtsikten ut til offentlig ettersyn.

Plandokumentene finner du her:

Plankart   Planbestemmelser Planbeskrivelse