Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
16.05.2019 kl. 08:30 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 16.05.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 16.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
56/2019 Referater og orienteringer formannskapet 2019 Vis (4) Vis Vis (4)
57/2019 Årsregnskap og årsberetning 2018 med finansrapportering Vis (4) Vis Vis (2)
58/2019 Heltidsprosjekt helse- og mestring Vis (1) Vis (1)
59/2019 Detaljregulering for LinstadUtsikten - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (9) Vis Vis (2)
60/2019 57/131 Dispensasjon fra reguleringsplan for Roshov - Betongstasjon Vis (9) Vis
61/2019 67/103 Dispensasjon- og fradelingssamtykke Vis (9) Vis
62/2019 116/186 - Bruksendring lagerhall til fjernvarmeanlegg Vis (1) Vis
63/2019 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg-sluttbehandling Vis (1) Vis Vis (2)
64/2019 Navning av skogsbilveg langs sydøstre del av Mylla Vis (19) Vis
65/2019 Navning av FV24 fra Elvefaret opp til Harestua holdeplass Vis (12) Vis
66/2019 Regionalt samarbeid - aktuelle samarbeidsmodeller Vis (3) Vis Vis (4)