Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
21.02.2019 kl. 09:00 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 21.02.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 21.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2019 Referater og orienteringer formannskapet 2019 Vis (3) Vis Vis (1)
20/2019 Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor - Merknads- og sluttbehandling Vis (7) Vis Vis (3)
21/2019 Detaljregulering for LinstadUtsikten hytteområde - offentlig ettersyn Vis (14) Vis
22/2019 Ny behandling av navnene "Almenningstorget" og "Vannebos vei" Vis (8) Vis
23/2019 Klimafond og gjennomføring av tiltak i Klima- og energiplan 2018 - 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
24/2019 Søknad om verdiskapingsmidler Solobservatoriet 2019 Vis (2) Vis Vis (3)
25/2019 Kunstnerisk utsmykning av nytt helse- og omsorgssenter Vis (1) Vis Vis (3)
26/2019 Veteranplan for Lunner og Gran Vis (1) Vis Vis (5)
27/2019 Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn, valg av representant til representantskap og styre Vis Vis (3)