Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
21.03.2019 kl. 08:30 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 21.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 21.03.2019
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 21.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2019 Referater og orienteringer formannskapet 2019 Vis (11) Vis Vis (2)
29/2019 Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Dispensasjon fra arealformål - energisentral Vis (10) Vis
30/2019 Detaljregulering for Bureiservegen - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (8) Vis Vis (4)
31/2019 Detaljregulering for Gruakollen - merknads- og vedtaksbehandling Vis (9) Vis Vis (2)
32/2019 Revisjon av kommuneplanen 2019 - 2031 Vis Vis (7)
33/2019 Tursti langs Harestuvannet - Konsulentbistand til detaljering Vis Vis (2)
34/2019 9/23 - Forespørsel om kjøp av tomteparsell Vis (1) Vis
35/2019 173/497 - Forespørsel om kjøp av tomteparsell Vis (1) Vis
36/2019 Etterbruk Lunner omsorgssenter - Kalvsjø - endring av mandat Vis Vis (2)
37/2019 59/187 Søknad om fritak - eiendomsskatt - Lupro Vis (1) Vis
38/2019 Rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 og budsjettjusteringer drift Vis
39/2019 Endring av prissystem og satser i SFO Vis (3) Vis
40/2019 Budsjett 2019 Administrasjon og styring Vis
41/2019 Selvskyldnergaranti Lunner borettslag Vis
42/2019 Politisk årshjul Vis
43/2019 Søknad om økonomisk støtte til Operafest Røykenvik 2019 Vis (5) Vis
44/2019 Detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense - planendring - høringsuttalelse fra Lunner kommune Vis (10) Vis
45/2019 Overgansregel for utskrivning av skatt på tidligere verk og bruk eiendommer - særskilt grunnlag Vis