Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
24.01.2019 kl. 08:30 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 24.01.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Temamøte Kommunplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål