Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Formannskapet
25.04.2019 kl. 09:30 - 15:30
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 25.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 25.04.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 25.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2019 Referater og orienteringer formannskapet 2019 Vis (5) Vis Vis (3)
47/2019 Områdereguleringsplan for Østhagan - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (5) Vis Vis (4)
48/2019 Detaljregulering for Frøisli - offentlig ettersyn Vis (17) Vis
49/2019 Detaljregulering for Grua Torg - Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Vis (15) Vis Vis (2)
50/2019 107/10 - Bygget en forstor garasje på fritidstomt Vis
51/2019 116/55 snr 2 - Klage på overtredelsesgebyr for ulovlig boenhet Vis (3) Vis
52/2019 Revisjon av kommuneplanen 2019-2031: Utsetting av revisjon av arealdelens bestemmelser og retningslinjer Vis (1) Vis
53/2019 Behandling av mål for kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2031 Vis Vis (11)
54/2019 Revidert digitaliseringsstrategi 2017-2021 Vis (1) Vis Vis (3)
55/2019 SMISO - økning av kronebeløp pr. innbygger Vis (1) Vis