Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
02.05.2019 kl. 08:30 - 16:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 02.05.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 02.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (6) Vis Vis (3)
50/2019 Områdereguleringsplan for Østhagan - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (5) Vis Vis (5)
51/2019 Detaljregulering for Frøisli - offentlig ettersyn Vis (17) Vis Vis (1)
52/2019 107/10 - Bygget en forstor garasje på fritidstomt Vis Vis (1)
53/2019 Revisjon av kommuneplanen 2019-2031: Utsetting av revisjon av arealdelens bestemmelser og retningslinjer Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 Behandling av mål for kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2031 Vis Vis (12)
55/2019 Revidert digitaliseringsstrategi 2017-2021 Vis (1) Vis Vis (4)
56/2019 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Lunner kommune Vis
57/2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 Vis (2) Vis
58/2019 Revisjonsrapport - Interkommunalt samarbeid på Hadeland - Styring og kontroll Vis (2) Vis
59/2019 SMISO - økning av kronebeløp pr. innbygger Vis (1) Vis Vis (1)