Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
04.04.2019 kl. 16:30 - 22:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 04.04.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 04.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (16) Vis Vis (2)
30/2019 Detaljregulering for Bureiservegen - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (8) Vis Vis (5)
31/2019 Detaljregulering for Gruakollen - merknads- og vedtaksbehandling Vis (9) Vis Vis (3)
32/2019 Tursti langs Harestuvannet - Konsulentbistand til detaljering Vis Vis (3)
33/2019 173/497 - Forespørsel om kjøp av tomteparsell Vis (1) Vis Vis (1)
34/2019 9/23 - Forespørsel om kjøp av tomteparsell Vis (1) Vis Vis (1)
35/2019 Etterbruk Lunner omsorgssenter - Kalvsjø - endring av mandat Vis Vis (3)
36/2019 Endring av prissystem og satser i SFO Vis (3) Vis Vis (1)
37/2019 Rebudsjettering av investeringer fra 2018 til 2019 og budsjettjusteringer drift Vis Vis (1)
38/2019 Politisk årshjul Vis Vis (1)
39/2019 Selvskyldnergaranti Lunner borettslag Vis Vis (1)
40/2019 Overgansregel for utskrivning av skatt på tidligere verk og bruk eiendommer - særskilt grunnlag Vis Vis (1)
41/2019 59/187 Søknad om fritak - eiendomsskatt - Lupro Vis (1) Vis Vis (1)
42/2019 Søknad om økonomisk støtte til Operafest Røykenvik 2019 Vis (5) Vis Vis (1)
43/2019 Budsjett 2019 Administrasjon og styring Vis Vis (1)
44/2019 Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Vis Vis (3)
45/2019 Evaluering av politisk organisering – mandat, organisering og fremdrift Vis
46/2019 Fritak fra verv som meddommer Vis
47/2019 Søknad om fritak fra politiske verv - Lise Adriansen Vis Vis (26)
48/2019 Interpellasjon om digitalstrategi i Lunner skolen Vis