Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Kommunestyret
23.05.2019 kl. 16:30 - 22:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 23.05.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 23.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
60/2019 Referater og orienteringer kommunestyret 2019 Vis (13) Vis Vis (4)
61/2019 Årsregnskap og årsberetning 2018 med finansrapportering Vis (4) Vis Vis (5)
62/2019 Detaljregulering for LinstadUtsikten - Merknads- og vedtaksbehandling Vis (9) Vis Vis (3)
63/2019 116/186 - Bruksendring lagerhall til fjernvarmeanlegg Vis (1) Vis Vis (1)
64/2019 67/103 Dispensasjon- og fradelingssamtykke Vis (9) Vis Vis (1)
65/2019 Navning av skogsbilveg langs sydøstre del av Mylla Vis (19) Vis Vis (1)
66/2019 Navning av FV24 fra Elvefaret opp til Harestua holdeplass Vis (12) Vis Vis (1)
67/2019 Ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg-sluttbehandling Vis (1) Vis Vis (3)
68/2019 Heltidsprosjekt helse- og mestring Vis (1) Vis
69/2019 Plan for fysioterapitjenesten 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (2)
70/2019 Plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (2)
71/2019 Regionalt samarbeid - aktuelle samarbeidsmodeller Vis (3) Vis Vis (5)