Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Oppvekst- og kulturkomiteen
20.02.2019 kl. 18:00 - 21:00
Lunner rådhus, Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Oppvekst- og kulturkomiteen den 20.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Referater og orienteringer - Oppvekst og kulturkomiteen 2019