Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Trepartsorganet
21.02.2019 kl. 08:00 - 09:30
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Trepartsorganet den 21.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Trepartsorganet den 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Referater og orienteringer - Trepartsorganet 2019 Vis