Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Valgstyre
31.01.2019 kl. 15:30 - 16:00
Lunner rådhus, kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Valgstyre den 31.01.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Nytt valgoppgjør FRP - valgperioden 2015 - 2019