Spørsmål om regler

Ofte stilte spørsmål om de nye koronareglene

Lunner har nå tiltak på nasjonalt nivå. Hva betyr disse reglene for meg som innbygger?


Kan vi handle på butikken? Er butikkene åpne?

 • Ja - alle butikker i Lunner er åpne, også kjøpesentere. Nå kan også innbyggere i Lunner benytte slike sentere. Vi ber imidlertid alle om å være ekstra påpasselige med smittevern, og unngå kø og trengsel. Det er pliktig å bruke munnbind dersom du ikke klarer å holde 1 meter avstand til andre.

Kan vi reise til andre kommuner, som Gran, for å gjøre ærend? Kan vi for eksempel dra i banken?

 • Generelt skal vi fra Lunner ikke reise til andre kommuner og gjøre ting vi ikke får lov til i egen kommune, selv om det er lov der. Nå er reglene de samme i Lunner og Gran, men vær oppmerksom på hvilke regler som gjelder i den kommunen du kommer til. Du skal forholde deg til den strengeste regelen som gjelder.
 • Alle skal i størst mulig grad unngår reiser i inn- og utland. Dersom ditt ærend er helt nødvendig, kan du gjøre dette i annen kommune. Dersom det er mulig å gjøre i egen kommune, skal du gjøre det. Dersom du for eksempel må i banken på Smietorget på Gran, kan du gjøre dette. 
 • Hensikten med reglene er å begrense bevegelse og kontakt med andre mennesker i størst mulig grad. Vurder derfor nøye nødvendigheten for din reise, og tenk gjennom om det finnes andre måter å gjøre det på.

Kan barna mine dra på fotball- og håndballtrening, og kan jeg dra på dans? 

 • Barn og unge under 20 år kan delta på organisert trening som ordinært. Det er nå også åpnet for at lag i samme kommune kan spille kamper mot hverandre. I idretter uten nærkontakt kan man konkurrere innen kretsen eller regionen.  
 • Voksne kan delta på organisert trening eller fritidsaktiviteter, men bare utendørs. Unntaket er toppidrettsutøvere.

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter som korps, teater, kor og lignende?

 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter.
 • Voksne kan delta i fritidsaktiviteter utendørs.
 • Forestillinger og konserter som samler mennesker på offentlige steder innendørs må følge regler for arrangementer.

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter i andre kommuner?

 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter, også i andre kommuner. 
 • Voksne kan delta i fritidsaktiviteter utendørs i andre kommuner dersom den aktuelle kommunen har åpent for det.

Hvorfor er det lov med fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år?

 • Her følger vi nasjonale myndigheters tydelige råd om å skjerme barn og unge i forbindelse med innstramminger. Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres. 

Kan barna også spille kamper? 

 • Ja, så lenge det er mellom lag innenfor samme kommune.

Kan vi feire barnebursdag?

Vi planlegger 80-årslag for mor. Kan vi gjennomføre? 

 • Per nå, skal man unngå sosial omgang i størst mulig grad. Hvis dere skal ha laget hjemme, kan det være inntil 5 gjester fra andre husstander.  
 • Hvis dere skal ha laget på et forsamlingslokale med faste, tilviste sitteplasser, kan dere være inntil 100 personer. Dere må gjøre tiltak for å påse at gjester som ikke er medlem av samme husstand, holder minimum 1 meter avstand under hele arrangementet. 
 • Rammene for sammenkomster avhenger mye av lokalet og hvem som kommer. Les mer her

Er spisesteder åpne, og har de lov til å skjenke alkohol? 

 • Ja, spisesteder kan holde åpent
 • Du kan få kjøpe alkoholholdig drikke til maten.
 • Skjenking av alkohol er kun tillatt til gjester som også bestiller mat. Skjenkestopp klokken 22.00, og ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. 

Kan jeg gå på jobb som vanlig, eller må jeg jobbe hjemmefra? Hva om jeg jobber i en kommune som ikke er omfattet av innstrammingene? 

 • Arbeidsgivere anbefales å sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Kan barn og ungdom fortsatt gå på skolen og i barnehagen?

Skal lærere og elever bruke munnbind på skolen?

 • Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Bakgrunnen for dette er at det ikke er holdepunkter for at barn har en viktig rolle i smittespredning, og at barn har vanskeligere for å bruke munnbind riktig. Du kan lese mer om dette i smittevernveilederen for skolene.
 • Skolene bør likevel ha munnbind tilgjengelig hvis elever eller ansatte blir syke når de er på skolen, og det ikke er mulig å holde avstand.
 • Ansatte med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan ta kontakt med sin fastlege og arbeidsgiver om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Må jeg bruke munnbind alle steder når jeg er ute blant andre? 

 • Vi anbefaler sterkt at alle å bruke munnbind på offentlige steder der du kan komme nærmere enn 1 meter fra andre.
 • I taxi og på kollektivtransport anbefaler vi at du bruker munnbind.
 • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

Hvor lenge varer tiltakene? 

 • Tiltaksnivået varer inntil noe annet blir bestemt, enten fra regjerningen eller lokalt. 
 • Kommunen har anledning til å innføre strengere tiltak hvis den vurderer at det er nødvendig. Det kan ikke innføres lokale lettelser i tiltak. 

 

Les mer om de nasjonale retningslinjene her.

Les den nasjonale koronaforskriften her.