Omsorg

Omsorg

Informasjonshefte

Dette heftet gir aktuell informasjon om tjenester/tilbud og rettigheter for uføre, og for personer med behov for bistand fra pleie og omsorgstjenesten.