Nyhetsoversikt

Liten vannfontene

Oppdatert 18. november: Informasjon om kokevarsel på vann levert fra Harestua vannverk

Alle innbyggere sør for Elvefaret på Harestua dvs. Sagparken og gamlefeltet på Harestua har i dag fått melding om forlengelse av kokevarsel for det kommunale vannet fra Harestua vannverk.


Oppdatering pr. 18. november 2020

Kommunen har fått prøvesvar som viser ingen forurensning. Kokevarselet opprettholdes inntil prøvene er bekreftet 3 ganger.

Lunner kommune har mottatt prøvesvar fra vannprøvene tatt på mandag og tirsdag. Foreløpig viser svarene ingen forurensing. Dette er en positiv utvikling. Folkehelseinstituttet råder kommunen å fortsette svak klorering av vannet og å opprettholde kokevarsel inntil vi har mottatt negative prøvesvar tre ganger. Vi forventer å få de siste svarene i løpet av lørdag. Dersom alle prøvesvar er negative vil vi sende ut informasjon om oppheving av kokevarsel via SMS til innbyggere som har vært berørt. 

 

Oppdatering pr. 14. november 2020

Lørdag, 14. november ble Lunner kommune kontaktet av laboratoriet, som har fått frem prøvesvar raskere enn forventet. De nye utvidede prøvene bekrefter forurensning på 2 av 5 prøvesteder. Med bakgrunn i dette, er kokevarselet forlenget. 

Vann- og avløpstjenesten har ut ifra prøvesvarene en teori på forurensningens opphav, og begynner med svak klorering av ledningsnett umiddelbart. Hvis teorien stemmer, vil denne kloreringen løse forurensningsproblemet.  Kloreringen foregår i en periode på 24 timer. Deretter vil vi ta nye prøver og sende de til analyse. Det er først etter nye prøvesvar foreligger at vi vil kunne bekrefte om teorien stemmer og at tiltaket har fungert. Svak klorering fører til at vannet vil få en bassenglukt, men vannet er likevelt trygt å bruke til dusjing og lignende. Drikkevann skal fortsatt kokes eller hentes fra et annet sted inntil annen beskjed er gitt. 

Kommunen har etablert tappepunkt ved Harestua idrettsplass. Vannet her er upåvirket av problemene lengre sør. Innbyggere kan hente rent drikkevann fra posten i egnede beholdere. 

Les mer her om kokevarsel på fhi sine nettsider.

 

Informasjon publisert fra 13.11.2020

Kommunelege Bjarne Oure har besluttet at det sendes ut kokevarsel etter mistanke om forurensning av drikkevannet etter påvisning av intestinale enterokokker på en vannprøve på det kommunale nettet. Intestinale enterokokker er tarmbakterier, og kan forårsake magebesvær og diaré. Det er så langt ingen kjente sykdomstilfeller knyttet til drikkevannet. Prøven ble tatt tirsdag, og det tar drøye 2 døgn før svar foreligger.

Prøvesvaret kan skyldes at vannet er forurenset, men også skyldes feil ved prøvetaking eller laboratoriefeil. Nye prøver er sent til laboratoriet for videre analyser. Vi vil få svar på nye prøver søndag 15. november ca. kl. 16.00.

Det vil da sendes ut ny informasjon på sms.

På grunn av føre var prinsippet anbefaler vi å koke drikkevann inntil ny beskjed er gitt.

Les mer her om kokevarsel på fhi sine nettsider.

Alt ledningsnett nord for Elvefaret forsynes av Gran og Lunner og er trygt å drikke.

Vi har etablert et tappepunkt for drikkevann på en hydrant ved det nye klubbhuset til Harestua idrettslag. Der kan innbyggerne hente drikkevann ved behov.

Hva skal du gjøre når det varsles om at vannet må kokes?