Bilde av Lunner helse- og omsorgssenter fra sørøst

10. februar 2021

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Nå er alle beboere vaksinert. Vi har fortsatt pasienter på korttidsavdelingen som ikke er vaksinert. Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for beboere, pårørende og ansatte.


Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Ansatte er fortsatt ikke vaksinert og det er derfor viktig at retningslinjer med tanke på smittevern blir fulgt, slik at vi unngår smitte og karantenesetting for de ansatte.

Vi oppfordrer alle til å følge de gjeldene smittevernsrutiner/anbefalinger i den kommunen man bor. For tiden anbefaler vi at besøkende bosatt i kommuner med strenge reiserestriksjoner og smittevernsregler utsetter besøk til smittesituasjonen er mer avklart. Anbefalingene omfatter ikke besøk til preterminale pasienter eller beboere, eller hvor andre årsaker skulle tilsi besøk. Er du usikker, ring gjerne til avdelingen på tlf. 905 00 630

 

Fra onsdag 10. februar vil det innføres nye rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til beboere som er vaksinert og til pasienter på korttid som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

 • Alle besøkende må holde god avstand til ansatte, minimum 1 meter og helst 2
   
 • Det er ikke lenger nødvendig å avtale besøk dagen i forveien
   
 • Alle besøkende må skrive seg inn i besøksloggen
   
 • Besøket skal foregå på beboer/pasientrom og fellesområder skal unngås
   
 • Munnbind skal benyttes frem til man kommer inn på beboer/pasientrom og når man forlater beboerrom eller under hele oppholdet om pasient ikke er vaksinert

 

Generelle regler for alle besøk

Ved sykehjemmet har vi følgende besøkstider: 

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Telefontid:

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.


Under besøket

 • Du skal ta på munnbind før du går inn i bygget. Besøkende til uvaksinerte pasienter må beholde munnbindet på under hele besøket. For besøkende til vaksinerte beboere skal munnbindet være på frem til du kommer inn på beboer/pasientrom og tas på når du forlater beboerrommet. Du må besørge munnbind selv.
   
 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett.
   
 • Du skriver deg inn i besøksloggen i avdelingen. Loggen blir destruert etter 10 dager.
   
 • Besøket gjennomføres på beboers rom eller i utendørs i nærområdet og du skal ikke oppholde deg i fellesarealer på sykehjemmet.
   
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende samtidig er ikke lenger begrenset til tre personer. Antall besøkende bør ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
   
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
   
 • Alle besøkende bør holde minst en meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
   
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
   
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
   
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.


Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
   
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk, som en del av smittesporingen. Informer også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig. Dette gjøres per telefon, også utenom telefontid.
   
 • Munnbindet kan først tas av når man forlater bygget.

 

Besøk ut av sykehjemmet

 • Vaksinerte beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd. Husk håndhygiene når man forlater og kommer tilbake til sykehjemmet. Dette gjelder både besøkende og beboer.


Du kan ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19.
   
 • Har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
   
 • Hvis du er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Besøksrutinene vil bli vurdert fortløpende, etter anbefalinger og føringer fra kommuneoverlege og Folkehelseinstituttet.