Nyhetsoversikt

Koronavaksine

Oppfriskningsdose til alle over 65 år

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.  


Årsaken er at det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse. 

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med Pfizer-vaksinen, og det er denne som vil bli gitt som en oppfriskningsdose. 

FHI har anbefalt at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdoser følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjon. Dette betyr at rekkefølgen ser slik ut: 

- Sykehjemsbeboere og alle over 85 år 

- Aldersgruppen 75 – 84 år 

- Aldersgruppen 65 – 74 år 

Innbyggere som vil få tilbud om oppfriskningsdose vil finne informasjon på nettsidene til Lunner kommune og få tilsendt brev i posten med nærmere informasjon.  

Det må ha minst gått 6 måneder etter at man fikk dose 2 før man kan ta oppfriskningsdosen, og vaksinasjon med oppfriskningsdoser av koronavaksine vil skje fra månedsskiftet oktober-november, etter at influensavaksineringen er ferdig.  

Sesonginfluensavaksinering vil man også kunne få i Lunner i løpet av oktober. Denne sesongen er det forventet en økning i kraftige influensautbrudd, og man forventer at mange eldre vil ta influensavaksine. FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig, men at det bør gå en uke mellom de to vaksinene.