Studenter

Opplæringskontoret

Lunner kommune er medlem i opplæringskontoret Viken (OKViken) og kommunen har fra høsten 2021 totalt 16 lærlinger fordelt på følgende lærefag:


  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • IKT-servicefaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Ernæringskokk
     

Kommunen har faglig leder i alle fag og lærlingene følges opp av instruktører ute på det enkelte lærested. Kommunens lærlingeordning er underlagt HR som inngår arbeidsavtaler med lærlingene og koordinerer samarbeidet med OKViken.

OKViken tilbyr kurs til faglig ledere og instruktører og har mange lærefag for offentlig sektor. Les mer her. 

Fagbrev på jobb er en ordning for ufaglærte faste ansatte, som oppfyller kravene til ordningen, om å ta fagutdanning på arbeidsplassen. Denne ordningen er også en del av OKViken.