Studenter

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland er et interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Jevnaker kommune, og adminstrerer alle lærekontrakter innen offentlig sektor for disse kommunene. I tillegg er noen private barnehager tilsluttet kontoret. Kontoret holder til på Lunner Rådhus og ledes av en leder i 50 % stilling. I tillegg engasjerer opplæringskontoret faglige ledere i de forskjellige fagene.


Påmelding til 3-dagers grunnkurs fagopplæring

Dette er et tredagers kurs for instruktører, veileder, faglige ledere og andre med ansvar for opplæringen av lærlinger og lærekandidater. Kurset holdes på Hadeland videregående skole. Kurstid fra kl 09.00 - 14.00. Kurset er kostnadsfritt. Vi holder kursutstyr og spanderer lunsj. Ved spørsmål ta kontakt med Tone Ramberg, tlf. 951 16 784

Velkommen!

Her kan du melde deg på til 3-dagers grunnkurs fagopplæring.