Nyhetsoversikt

Kulturlandskap. Fotograf Sissel Bjerkehagen Skjervum, avisen Hadeland

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken og Lunner kommune i 2021

Kartverket i Oslo og Viken gjennomfører i mars og april oppmålings- og kartleggingsarbeid i en rekke kommuner.


Kartverket i Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2021: Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Indre Østfold, Våler, Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Asker, Bærum, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran i Innlandet.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering. I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt. Arbeidet vil foregå i mars og april.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Kontaktinformasjon:

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket i Oslo:

  • Jon Otter Skaaret tlf 98 45 09 18
  • Linn Varhaugvik Arto tlf 45 87 79 26