Trepartsorganet

Trepartsorganet består av tre politikere, tre tillitsvalgte og tre fra administrasjonen.


Medlemmer:

Harald Tyrdal, politiker Arbeiderpartiet

Hege Bogfjellmo, politiker Arbeiderpartiet

Lasse Lehre, politiker Høyre

Aud Hansen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Heidi Hansen, hovedtillitsvalgt Delta

Øidis Hoel, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Dag Flacké, rådmann

Solveig Olerud, kommunalsjef Helse og omsorg

Erica Sanger-Elnaes, kommunalsjef Strategi og samfunn