Nyhetsoversikt

Gruppe med barn - portrettbilde

Påmelding til ferie-SFO i høstferien

Siste påmeldingsfrist er fredag 16.september 2022


Ønsker du å melde på ditt barn til ferie-SFO høstferien 2022 (uke 40), må du sende inn et søknadsskjema til oss i Lunner kommune.

- Alle foresatte på 1. til 4. trinn skal ha fått denne informasjonen samt søknadsskjema av sin skole/SFO i uke 35

Om SFO-ordningen i ferien

 • Tilbudet gis utenom den ordinære SFO-tiden som omfatter skoleruta.
 • Ordningen vil gi tilbud i perioden 03.10-07.10.22
 • Tilbudet er åpent for barn fra 1. - 4.klasse.
 • Ordningen er lagt til den enkelte skole

Åpningstider og pris

 • Åpningstiden for SFO i ferien er fra kl. 07.00 til 16.30.
 • Kjernetiden er mellom kl. 09-15. Her vil turer og aktiviteter foregå.
 • Det må være påmeldt minst åtte barn per dag hvis vi skal ha et SFO-tilbud på den enkelte skole i ferien. (Dette under forutsetning av endelig vedtak i kommunestyret 08.09)
 • Blir det færre barn påmeldt, kan tilbudet bli avlyst enkelte dager/alle dager.
 • Pris per barn: 285 kroner for opphold per dag
 • Det serveres to måltider, mulighet for å ta med matpakke til frokost.
 • Vi gir ikke søskenmoderasjon på ferietilbud. Har du innvilget redusert foreldrebetaling så vil du også få det på ferietilbud

Når du melder på et barn, har vi kun mulighet til å tilby hele dager. Hvis du ikke ønsker å benytte tilbudet hele dagen, må du likevel betale for en hel dag. Du må også betale for påmeldte dager, selv om de ikke blir benyttet.

Ta kontakt med SFO-leder ved den skolen du tilhører dersom du har spørsmål.