Tre blide karer

Pårørendeskole våren 2020 - kursprogram og påmelding

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.


Hvorfor pårørendeskole?

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

 

Målsetting for pårørendeskolen

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
     
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
     
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
     
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.


Kursprogram

Onsdag 15. april:

Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.
Hva vet vi i dag? (ikke gruppesamtaler denne kvelden)
v/Are Løken, lege

Onsdag 22. april:

Kommunikasjon med personer med demens.
Ulike faser og situasjoner
v/Ida Dæhlen, sykepleier

Tirsdag 28. april:

Hvordan mestre hverdagen.
Samvær og samhandling. Sorg og tap.
v/Ola Viker Lunde, prest

Onsdag 6. mai:

Om lover og rettigheter.
Stønadsordninger.
v/Karianne Grindstad, advokat

Onsdag 13. mai:

Tilbud og tiltak på ulike nivåer.
Brann/redning v/Bjørg Lomsdalen Næss


Timeplan:

18.00 – 19.30 Forelesninger av fagperson/pårørende

19.30 – 20.00 Kaffepause

20.00 – 21.00 Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

(Første kveld starter med registrering fra kl. 17.30)


Praktiske opplysninger

Sted: Hadeland Videregående skole, Gran

Start: 15. april 2020

Varighet: 5 uker: Fra 15. april til 13. mai

Tid: 18.00 - 21.00

Informasjon:

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland
Kornsilovegen 54
2316 Hamar

Tlf.: 62 51 79 10

e-post: hedop@nasjonalforeningen.no

Påmeldingsfrist: 1. april

Pris: kr 250,- pr. deltager (faktura blir tilsendt)

Kursprogram og påmeldingsinformasjon i PDF


VELKOMMEN