Barn i ring holder hender

Plan for trygt og godt skolemiljø i Lunner

Lokal plan for arbeid med elevenes skolemiljø og oppfølging av §9A om krenkelser er vedtatt i kommunestyret.

Planen beskriver de årshjulene skolene skal følge i dette arbeidet og hvordan den nye § 9A skal håndteres. Planen ligger i høyre spalte under skole på hjemmesiden. Du kan også finne den her.