Lunner er pilot kommune

Lunner kommune har kommet langt fram i bruken av elektronisk arkiv i sak- og arkivsystemet. Derfor har Evry valgt oss som pilot kommune for versjon 8.1

PROSJEKTET STARTET 17. NOVEMBER 2014

Det og bli valgt som en pilot kommune, er et stort pluss – det betyr at Lunner kommune er fremover lente og løsningsorienterte

Vi er en gruppe som holder på og tester.

Disse er:

Marit Øversveen, Arealenheten

Marit M. Oppen, Grua skole

Anne Lene Sollie, Lunner omsorgssenter

Hege Løken, Informasjonsforvaltningen

Randi D. Støre, Informasjonsforvaltningen

Testperioden vil vare til ca. uke 2/3 etter det vil versjonen 8.1 lagt ut til alle

I perioden frem til da, vil vi være noe fraværende.

Våre kalendere er oppraderte på hvor vi befinner oss, kan forekomme noe forsinkelser på å løse enkelte oppgaver

Når versjoen 8.1 er klart til bruk for alle - vil vi tilby visninger i kommunestyresalen. Informasjonen om dette kommer seienere