Plutselig 18?

Plutselig 18?

Sykehuset Innlandet Lillehammer, 6. desember 2018, kl. 08.30 – 16.00

Sted 

Auditoriet i nybygget, Sykehuset Innlandet Lillehammer


Tid

Torsdag 6. desember 2018, kl. 08.30–16.00


Målgruppe

Foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år. Fagpersoner i kommunen kan også delta.


Pris

Foreldre/ pårørende kr. 200,- fagpersoner kr. 400,-.
Prisen inkluderer servering gjennom dagen.
Betales ved påmelding.


Kurset kan gi mulighet for foreldre/pårørende til å søke om opplæringspenger ved tapt arbeidsfortjeneste, gi beskjed ved påmelding om dette er aktuelt.


Påmelding

Bindende påmelding innen fredag 23. november 2018:
https://www.deltager.no/plutselig_18_06122018 

 

Program

08.30 Registrering med kaffe/te og frukt
09.00 Velkommen
09.15 Overgang fra barn til myndig. Hva nå?
– Spesiell fokus på uføretrygd, ung ufør, hjelpestønad
og bilhold
} NAV
10.00 Pause
10.15 Vergeordning
11.00 Lunsj
11.30 Husbankens støtte, tilskudds- og låneordninger
12.15 Kommunenes rolle i boligprosessen
– med fokus på BPA, IP, koordinator, ansvarsgruppe
og dagtilbud
13.00 Pause med kaffe/te og kake
13.15 Tanker rundt etablerering i bolig fra en forelder
14.00 Hjelpemiddelsentralen
14.45 Helseoppfølging etter fylte 18 år
15.30 Avslutning

Velkommen til kurs!

Invitasjon i PDF