Postliste

Postlisten offentliggjøres på kommunens hjemmeside tre virkedager etter registering pga. internkontroll og kvalitetssikring

Av sikkerhetsmessige årsaker publiseres ikke selve dokumentene.

Du kan søke på tittel eller dato. Du kan også be om innsyn i dokumenter.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
16/416-36
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Grindvoll Barnehage AS
16/1571-18
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/463-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/396-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
17/836-9
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/123-661
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Johanne Steinseth
17/859-9
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
16/778-9
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/517-5
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/405-6
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/2132-5
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Gudbrand Johannessen
18/356-5
Dato: 17.09.2018 - Avsender: *****************
18/1036-129
Dato: 17.09.2018 - Avsender: *****************
18/2327-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Oppland fylkeskommune
18/123-664
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Anette Finstadsveen
18/2313-2
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Oppland fylkeskommune
15/1017-11
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Morten Berg
18/2280-2
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/123-665
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Jeanette Halvorsen
18/2175-3
Dato: 17.09.2018 - Avsender: *****************
18/2330-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: *****************
18/2328-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Kulturbruket Harestua
18/2329-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Kulturbruket Harestua
16/416-37
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Kalvsjø barnehage
18/1683-6
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Gunni Røisvold
13/1896-5
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Rune Aksel Fredriksen
18/2132-6
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Landbrukskontoret for Hadeland
18/2323-3
Dato: 17.09.2018 - Avsender: DNB Eiendom AS, avd Hadeland
14/155-49
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Vannområde Leira-Nitelva
18/184-33
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Karriere Oppland
18/2100-3
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Oppland
10/1237-43
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Grethe Brændhagen
17/1011-68
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Statens vegvesen
18/1950-7
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Tommy S. Elnæs AS
07/424-55
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Elin Håkonsløkken Teslow
11/755-53
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Luwam Gianni Tewelde
18/276-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/2323-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: DNB Eiendom AS, Avd Hadeland
14/1353-32
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/1394-3
Dato: 17.09.2018 - Avsender: *****************
16/2103-12
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/2331-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Cowi
18/948-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
16/261-45
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Trine-Lise Olimb
17/1812-6
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/1669-2
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Oppland
16/1796-11
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/2332-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: NorTank - løsninger for oljetanker
18/1162-21
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
18/349-3
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Anders Grua Askersrud
18/2333-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: DNB Eiendom
18/1162-22
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
17/1490-4
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Helsedirektoratet
18/1162-23
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
11/1469-39
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Smiso Oppland IKS
18/2334-1
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Kim Roed
15/1017-12
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Morten Berg
17/1522-11
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Karianne Vik
18/2335-1
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Sollesvik
18/2247-7
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Innlandet politidistrikt
18/894-24
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Lunner Brann og redning
18/2336-2
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Kjetil Lindø
07/439-45
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
07/863-17
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: NAV Hadeland
07/777-12
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Nav Skanning
18/46-97
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Wenche Irene Gjerdingen
18/1035-5
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Statens Kartverk
15/1501-26
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Veronica Schevik
18/1144-27
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
14/871-22
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Monika Aspevoll
07/1150-8
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Utenriksdepartementet
06/1765-32
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Ingrid Birkeli
16/1249-11
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Mette Ekelund
18/2330-2
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/1144-28
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
18/1144-29
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
18/1144-30
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Flere mottakere
18/894-25
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Norconsult AS
18/894-26
Dato: 17.09.2018 - Avsender: Norconsult
18/349-4
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Anders Grua Askersrud
18/2094-8
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/2094-9
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
16/2524-22
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
17/435-38
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: Fylkesmannen i Oppland
18/1881-6
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************
18/1354-39
Dato: 17.09.2018 - Mottaker: *****************