IMG_6551

Prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Alle elever skal avslutte opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap med en obligatorisk prøve.


Den obligatoriske prøven i samfunnskunnskap er gratis første gang for alle med rett og plikt til norskopplæring. Prøven koster kr. 800,- for privatister.

For å søke om norsk statsborgerskap må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Statsborgerprøven er ikke gratis. Denne prøven koster kr. 800,-.