Tunet aktivitetssenter og kontor for psykisk helse

Psykisk helse og rusoppfølging

Dine følelser er dine, og må bli tatt på alvor. I vanskelige situasjoner er det godt å ha noen rundt seg, familie og venner, som vi kan søke råd hos. Når dette ikke er nok eller det ikke er noen der, kan det være viktig å snakke med utenforstående.
Tjenesten er gratis.


Kontoret for psykisk helse

Kontoret for psykisk helse er åpent alle hverdager i tidsrommet 8.00 – 15.30.
 

 • Individuelle samtaler på kontoret og/eller i hjemmet
 • hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding
 • veiledning i forhold til evt. å søke hjelp fra 2.linjetjenesten, og å finne frem i behandlingsapparatet
 • koordinering der brukeren har flere tjenester rundt seg, samarbeidsmøter
 • praktisk hjelp
 • sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser
 • opplæring/veiledning i dagliglivets gjøremål, både i egen bolig og i samhandling med andre
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring eller tungsinn). Oppstart hver vår og høst.

 
Ved nye henvendelser, - ta kontakt med Forvaltningskontoret 
eller fyll ut og send inn søknadskjema for pleie og omsorgstjenester (Papir til utskrift) eller Helse- og omsorgstjenester - søknad (Elektronisk).

Ved akutt behov, ta kontakt med legevakt 116 117 eller 113.

Besøksadresse kontoret for psykisk helse: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner

Kontaktinformasjon psykisk helse

 

Tunet aktivitetssenter i Lunner Sentrum

TUNET Aktivitetssenter, i Lunner Sentrum.

 • Her har du mulighet til å delta i diverseaktiviteter / gruppetilbud, møte andre og spise lunsj i felleskap.
   
 • For deltakelse i gruppe, ta kontakt med:

Bente Stokke tlf. 907 01 211

Åpningstider

Mandag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 15.00 Tunet er stengt
     
     
     
Onsdag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Quiz / Bingo
  kl. 15.00 Tunet er stengt
     
Torsdag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 12.30 - 14.30 Spill
  kl. 15.00 Tunet er stengt