Psykisk helse og rusoppfølging, behandlingsteamet

Mål for tjenesten er å bidra til at du på en best mulig måte kan mestre egen hverdag til tross for psykiske helseplager og/eller et problematisk forhold/avhengighetsforhold til rusmidler.


Hvem kan få tjenesten?

  •  Personer med psykiske helseplager som er til hinder for vanlig livsutfoldelse
  •  Personer som har et problematisk forhold/avhengighetsforhold til rusmidler
  •  Pårørende til mennesker i målgruppen


Hvordan komme i kontakt med oss?

Dersom du tenker at du er i behov for våre tjenester, kan du ta kontakt med saksbehandler ved tildelingskontoret eller ansatt i behandling og oppfølgingsteamet direkte.

Du kan også fylle ut og sende inn søknadskjema for pleie og omsorgstjenester (Papir til utskrift) eller Helse- og omsorgstjenester - søknad (Elektronisk).

Ved akutt behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113.

Besøksadresse kontoret for psykisk helse: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Her finner du informasjon om vårt lavterskeltilbud.