Tunet aktivitetssenter og kontor for psykisk helse

Psykisk helsetjeneste i Lunner kommune

Dine følelser er dine, og må bli tatt på alvor. I vanskelige situasjoner er det godt å ha noen rundt seg, familie og venner, som vi kan søke råd hos. Når dette ikke er nok eller det ikke er noen der, kan det være viktig å snakke med utenforstående.
Tjenesten er gratis.

Kontoret for psykisk helse

Kontoret for psykisk helse er åpent alle hverdager i tidsrommet 8.00 – 15.30.
 

 • Individuelle samtaler på kontoret og/eller i hjemmet
 • hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding
 • veiledning i forhold til evt. å søke hjelp fra 2.linjetjenesten, og å finne frem i behandlingsapparatet
 • koordinering der brukeren har flere tjenester rundt seg, samarbeidsmøter
 • praktisk hjelp
 • sosial trening, råd og veiledning, støtte i samhandling med andre instanser
 • opplæring/veiledning i dagliglivets gjøremål, både i egen bolig og i samhandling med andre
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring eller tungsinn). Oppstart hver vår og høst.

 
Ved nye henvendelser, - ta kontakt med Tildelingskontoret via kommunens sentralbord på
tlf. 61 32 40 00, eller fyll ut og send inn søknadskjema for pleie og omsorgstjenester.

Ved akutt behov, ta kontakt med legevakt 116117 eller 113.

Besøksadresse kontoret for psykisk helse: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner

Psykisk helse - Lunnertunet        
Tunet dagtilbud   61 32 41 30    
Andersen Tove 61 32 41 35 930 87 032 toan@lunner.kommune.no
Godokken Marit 61 32 41 30 414 72 099 mag@lunner.kommune.no  
Ohren (fagleder) Marthe 61 32 41 31 913 21 119 maoh@lunner.kommune.no
Sollie (avdelingsleder) Mari Gamme 61 32 41 30 412 91 537 mgso@lunner.kommune.no
Stokke Bente 61 32 41 32 907 01 211 bst@lunner.kommune.no
Velo Marthe Jorunn 61 32 41 33 958 77 146 majv@lunner.kommune.no

 

Tunet aktivitetssenter i Lunner Sentrum

TUNET Aktivitetssenter, i Lunner Sentrum.

 • Her har du mulighet til å delta i diverseaktiviteter / gruppetilbud, møte andre og spise lunsj i felleskap.
   
 • For deltakelse i gruppe, ta kontakt med:
  • Bente Stokke tlf. 907 01 211
  • Marthe M Ohren (faglig leder)  tlf. 913 21 119

Åpningstider

Mandag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 15.00 Tunet er stengt
     
     
     
Onsdag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
  kl. 12.30 - 14.30 Quiz / Bingo
  kl. 15.00 Tunet er stengt
     
Torsdag kl. 08.30 - 09.30 Tunet er åpent
  kl. 09.30 - 11.30 Diverse Gruppeaktivitet (påmelding)
  kl. 12.30 - 14.30 Spill
  kl. 15.00 Tunet er stengt
     


 Besøksadresse Tunet aktivitetssenter: Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner