Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

For perioden 2015 - 2019:


Leder: Line Jorung

Nestleder: Bente Godli 

Medlemmer:

Ann Gøril Rustad

Roy Magne Stensrud

Ranveig Berge

Per Arne Vestlund

Aage Gjesdal

 

Varamedlemmer:

1. Steinar Hasselgård

2. Kristin Myrås

3. Torbjørg Raastad

4. Mette Aas-Kilstad