Råd og regler

Oppdatert 07.04.2022.


Vi bør fortsatt ta hensyn ved omgang med personer som er sårbare for alvorlige komplikasjoner av covid-19, og det er fortsatt anbefalt å overholde gode rutiner for smittevern.

Generelle smittevernråd

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for de som ikke er vaksinerte.  
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no 

Nyoppståtte luftveissymptomer - testing

 • Det er ikke lenger et råd om at du bør holde deg hjemme i 4 dager etter at du ble syk. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.
 • Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig og teststasjoner vil fortsatt bestå inntil videre dersom du ønsker eller har behov for test.
 • Det er ikke lenger nødvendig å registrere positiv selvtest.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten for gyldighet i koronasertifikatet.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for de som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Her finner du råd om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Her finner du informasjon på Helse Norge sine nettsider.

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

​Råd ved reiser til utlandet

 • Mange land har tiltak og restriksjoner som kan få konsekvenser for deg når du reiser, og du må være forberedt på å svare på spørmål om egen helse.
 • Før du reiser bør du ta høyde for at det kan skje endringer i tiltak og regler. Du bør sette deg inn i lokale myndigheters smittevernråd og -regler og hva reiseforsikringen din dekker. Før reisen bør du blant annet vurdere følgende: 
 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å bli rammet av reiserestriksjoner, innreiseforbud, karantene eller andre tiltak i landet du reiser til.
 • Risiko for manglende kapasitet i helsetjenesten på reisemålet dersom du skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise dersom du skulle bli syk.