Nyhetsoversikt

DJI_0035

Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan

Torsdag, 12. november, la rådmannen frem sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomi- og handlingsplan for 2021-2024 i kommunestyret.

Her kan du se rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 - 2024.


Årlig prosess – hva skjer når?

  • Rådmannen utarbeider hvert år forslag til Økonomi- og handlingsplan og legger det fram for kommunestyret i november. I dette møte blir dokumentet kun lagt frem, ikke behandlet. Folkevalgte og andre får deretter en periode å sette seg inn i innholdet i forslaget.
  • Formannskapet behandler Rådmannens forslag, og legger deretter sin innstilling ut på alminnelig ettersyn i minst 14 dager. I år kommer dette møte 26.11.2020.
  • I perioden formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske råd, og alle inviteres til å komme med innspill.
  • De politiske partiene kan komme med sine endringsforslag både i formannskapets behandling av Økonomi- og handlingsplan og i kommunestyrebehandlingen.
  • Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Lunner kommunes prioriteringer og rammer for de neste fire årene. I år kommer dette møte 17.12.2020

Hva er en Økonomi- og handlingsplan?

En økonomi- og handlingsplan inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt strategiske satsningsområder og mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Etter at planene er vedtatt av kommunestyret er budsjettet for det kommende året bindende, og økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende økonomiplan

Her finner du gjeldende Økonomiplan 2020 - 2023 med vedtatt budsjett for 2020 i digital versjon.