Inngangsparti Lunner rådhus

Redusert åpningstid Lunner rådhus sommeren 2019

I ukene 28 – 32 (8. juli til og med 9. august) er det sommeråpningstid på Lunner rådhus kl. 10.00 - 13.00.


Åpningstiden gjelder både dør og telefon.

Har du avtale utenfor åpningstiden, ta kontakt med den du har avtale med.  Kontaktliste finner du her.


Boligkontoret

Boligkontoret er ikke tilgjengelig fra 8. til og med 30. juli


Byggesak

I uke 29 og 32 er det ingen saksbehandler tilgjengelig på byggesak.


Oppmåling

Oppmåling er ikke tilgjengelig i uke 27 - 29.

 

God sommer :)