Rådhuset - inngang

Redusert åpningstid på Lunner rådhus sommeren 2020

I ukene 27 – 32 (1. juli til og med 7. august) er det sommeråpningstid på Lunner rådhus kl. 10.00 - 13.00.


Åpningstiden gjelder både besøk og telefon.

Har du avtale utenfor åpningstiden, ta kontakt med den du har avtale med.  Kontaktliste finner du her. Vakttelefoner og andre viktige telefoner finner du her.


Boligkontoret

Boligkontoret er ikke tilgjengelig i uke 31 - 32 fra 27. juli til og med 7. august.


Byggesak

I uke 28 fra 6. til 10. juli er det ingen saksbehandler tilgjengelig på byggesak.


Oppmåling

Oppmåling er ikke tilgjengelig i uke 27 - 28 og 30 - 31 fra 29. juni til 10. juli og fra 20. til 31. juli.


Psykisk helse og rusoppfølging og lavterskeltilud

Behandlingsteamet psykisk helse og rusoppfølging er i vanlig drift gjennom sommeren.

Lavterskeltilbudet er feriestengt i ukene 26 - 29 (22. juni - 17. juli)

 

God sommer :)