Nyhetsoversikt

To barn hånd i hånd

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Vi minner om at fristen for å søke er 30.juni


Du må søke senest 30.06 for at vedtaket skal gjelde for hele barnehageåret

 

Fra og med  august  2022 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn kr 559 167 rett til redusert foreldrebetaling.

Dersom inntekt er lavere enn kr 598 825 har man også rett på 20 timer gratis oppholdstid. Dette gjelder for 2, 3, 4 og 5 åringer.

Du søker via Visma Flyt Barnehage som er det programmet kommunen bruker https://barnehage.visma.no/lunner