Bureiser

Reguleringsplan for nytt boligfelt ved Solheimstorget vedtatt


Kommunestyret vedtok i sitt møte 4. april 2019 reguleringsplan for et boligfelt i Bureiservegen ved Solheimstorget, nord i Lunner kommune. Plandokumentene finner du her:

Plankart  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Illustrasjoner