Bærbar PC, nettbrett og smarttelefon

Retningslinjer for bruk av nettbrett, bærbar PC og smarttelefoner

Mange medarbeidere i Lunner kommune bruker bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner som IKT-verktøy i sitt arbeide.

Alt bærbart og mobilt utstyr som benyttes i forbindelse med Lunner kommunes tjenester skal ha tilgangskontroll.


 • Det vil si at du må angi brukernavn/passord, kode eller annen form for identifikasjon, som kun du kjenner, for å åpne den bærbare/mobile enheten.
   
 • Oppgi aldri passord eller koder til noen - selv ikke banken
   
 • Ikke blottlegg deg - aktiver automatisk låsing eller lås maskinen når den ikke er i bruk
   
 • Ikke drøm deg bort på bussen eller toget - pass på bærbart utstyr

Det er ikke tillatt å lagre sensitive opplysninger på mobile/bærbare enheter.

Eksempler på sensitiv informasjon

 • Personopplysninger
   
 • Informasjon unntatt offentligheten
   
 • Virksomhetskritisk informasjon
   
 • Informasjon underlagt sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen


Regler for lagring av sensitive data gjelder også ved synkronisering eller sikkerhetskopiering hos såkalte "sky-tjenester", for eksempel iCloud, Dropbox, Evernote eller lignende.

Dersom mobil eller bærbar enhet mistes eller stjeles skal det umiddelbart meldes til nærmeste leder.

Forøvrig minner vi om e-post og Internett - Regler for bruk.