Nyhetsoversikt

Bilde av Lunner helse- og omsorgssenter fra sørøst

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Regjeringen kom med nye anbefalinger for smittevernstiltak 18. januar. De strengeste tiltakene reverseres, men det oppfordres likevel til at alle fortsatt bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for beboere, pårørende og ansatte.

Neste uke, uke 4, vil 2.dose av vaksinen gis til beboere. Ansatte har ennå ikke blitt vaksinert. Frem til alle beboere er vaksinert oppfordres det til å begrense besøk og begrense antall nærkontakter ti dager før besøk.

Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler og avtales dagen i forveien som tidligere.

 • Ved spørsmål ta kontakt på telefon 905 00 630

Generelle regler for alle besøk

Ved sykehjemmet har vi følgende besøkstider: 

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Telefontid:

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Det oppfordres til å ikke ta med beboer/pasient på besøk/utflukter ut av institusjonen. 

 
Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt dagen før besøket, på telefon 905 00 630
 • Av hensyn til beboerrommets størrelse kan kun 3 personer være på besøk av gangen.
 • Hvis det er ønskelig med mer enn 3 personer på besøk, kan det avtales med avdelingen om å benytte et møterom.  

Under besøket

 • Du skal ta på munnbind før du går inn i bygget. Dette skal være på under hele besøket. Du må besørge munnbind selv.
 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett.
 • Du skriver deg inn i besøksloggen i avdelingen. Loggen blir destruert etter 10 dager.
 • Ved inngangen til avdelingen vil du bli møtt av personale og fulgt til rommet til den du skal besøke. Du skal ikke oppholde deg i fellesarealer på sykehjemmet.
 • Besøket gjennomføres på beboers rom eller i utendørs i nærområdet.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, og holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. 
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

 
Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk, som en del av smittesporingen. Informer også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig. Dette gjøres per telefon, også utenom telefontid.
 • Munnbindet kan først tas av når man forlater bygget.

 

Du kan ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19.
 • Har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • Hvis du er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Besøksrutinene vil bli vurdert fortløpende, etter anbefalinger og føringer fra Kommuneoverlege.