Datasikkerhet

Sensitiv informasjon - Regler for behandling


 • Passord skal behandles som en personlig nøkkel. Ikke utlever passordet til andre. Passordet er din sikkerhet for at ingen kan få tilgang til dine data i ditt navn.
   
 • Aktiver skjermbeskytter med passord. Logg deg ut av systemet når du er ferdig med oppgaven(-e). Når du går for dagen skal PC-en slås av.
   
 • Ikke send konfidensielle opplysninger på nettet. Alt som sendes med e-post eller andre programmer over Internett, kan oppfanges av andre.
   
 • Sørg for at utskrifter av sensitive opplysninger sendes til riktig skriver. Sjekk at du får med deg alle sidene. Dersom du ikke finner utskriften der du tror den skal være, må du lete til du finner den. Når du har sendt et dokument til utskrift, ligger det på en skriver eller i en skriverkø - det er ikke borte.
   
 • Makulér utskrifter med sensitiv informasjon som du ikke trenger. Nødvendige utskrifter skal oppbevares nedlåst.
   
 • Behandler du sensitive personopplysninger, må du beskytte skjermen slik at uvedkommende ikke får innsyn fra vinduer og korridorer.
   
 • Lås dører til rom der sensitiv informasjon blir oppbevart når rommet ikke er under oppsikt.
   
 • Sensitiv informasjon skal ikke lagres på bærbar PC
   
 • Bruk hjemmeområdet ditt på nettverket til lagring av egne datafiler. Da oppnår du også at det tas sikkerhetskopi av viktige data. Alt du lagrer på egen PC (C-området) vil forsvinne dersom PCen din går i stykker.

 

Det vises i denne sammenheng til personopplysningslovens §2 nr. 1 og 8.

Versjon 1  19.09.2005   SIH