Barn leker inne i barnehage

Da må du søke nå! Søknadsfrist er 20.juni

Skal du søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020

-Da må også rett dokumentasjon være på plass.


Spørsmål og svar om søknaden og ordningen vedrørende foreldrebetaling i barnehagen

 

1. Har jeg rett til redusert foreldrebetaling?

Fra august 2019 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 557 334 kroner, rett til redusert foreldrebetaling.

Dette må du søke om, og du må levere dokumentasjonen vi spør om.
 

2. Har vi rett til gratis oppholdstid?

Fra august 2019 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn

548 500 kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

Dette gjelder for 2, 3-, 4-, og 5-åringer.

Dette må du søke om, og du må levere dokumentasjonen vi spør om.
 

3. Hvordan søker jeg?

1. Fyll ut skjemaet «Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehage».
 

2. Legg ved dokumentasjon.

Du må legge ved siste tilgjengelige skattemelding (tidligere selvangivelse). For barnehageåret 2019/2020 er det skattemeldingen for 2018 du må sende inn. Denne finnes på www.altinn.no.
Dersom riktig dokumentasjon ikke er lagt ved, vil søknaden ikke behandles før all dokumentasjon er på plass.
 

3. Søknadsfrist

Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 20.juni. Søknader innkommet mellom 20. juni og 15. august vil gjelde fra 1. september. Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned.
 

4. Send inn søknad og dokumentasjon
Du søker elektronisk på vår hjemmeside. Linken finner du her, eller lenger opp på siden.

 

4. Hva skjer etter at jeg har sendt søknaden?

Har du søkt for neste barnehageår innen fristen 20. juni, og levert korrekt dokumentasjon, får du svar før barnehageåret starter i august.

Søker du midt i året, får du svar innen en måned.