Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren for Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker) jobber med skatteregnskapet og innkrevning av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon til og kontroll av arbeidsgivere samt saksbehandling for skatteutvalget i ettergivelsessaker.


Skatteoppkrever: Anastasia Aus
Tlf: 61 32 41 23
E-post: anau@lunner.kommune.no

Besøksadresse:
Sandsvegen 1, 2740 Roa, henvendelse Servicetorget

Postadresse:
Skatteoppkreveren for Hadeland, Sandsvegen 1, 2740 ROA
 

Kontonummer ved innbetaling av skatt:
Gran kommune: 6345 06 05346
Lunner kommune: 6345 06 05338
Jevnaker kommune: 6345 07 05324

KID beregnes her

Bestille attest for skatt og merverdiavgift i Altinn

 

Kontaktopplysninger:
Skatteoppkreveren for Hadeland
Sandsvegen 1
2740 ROA
Tlf. 61 32 40 00
Faks 61 32 42 89
e-post: sko.hadeland@lunner.kommune.no