MIN SKOLE

Skole og hjem skal kommunisere med app

Før påske er målet at alle foresatte kan kommunisere med skolen sin via foreldreappen "Min skole".


Skolene i Lunner skal denne våren gå over til å bruke appen MIN SKOLE for å kommunisere med foreldrene. MIN SKOLE vil erstatte dagens SMS-system. MIN SKOLE vil også inneholde andrer muligheter som f eks direkte fraværsmelding fra hjem til lærer, som samtidig automatisk registreres direkte på den enkelte elev. I appen vil også de foresatte ha god oversikt over meldinger til og fra skolen samlet under hvert barn.

Foresatte må laste ned appen, finne egen skole og logge inn med bank ID. Da blir en automatisk koblet mot egne barn på skolen. Det er kun første gang det er nødvendig å bruke bankID. Appen er klar og kan allerede tas i bruk.

Målet er at flest mulig foresatte skal være påkoble før 12. april. Etter det vil den eksisterende SMS-tjenesten bli avsluttet. Det vil bli ordnet andre løsninger for foresatte som ikke har smart-telefoner. Skolene vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig på telefon og e-post. Alle skoler vil i løpet av februar/mars informere foresatte gjennom foreldremøter og informasjonsskriv. Spørsmål om installering og bruk rettes til den enkelte skole.

Se også https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/