skolebarn

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og foreldre ved skolene i Lunner kommune.
Har du behov for å snakke med noen om fysisk og psykisk helse, trivsel på skolen eller liknende, kan du benytte deg av tilbudet.
Skolehelsetjenesten skal i første rekke være av forebyggende og helsefremmende art, ikke behandlende/kurativ.

I skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, skolelege og fysioterapeut.


Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

1. trinn: Skolestartundersøkelse ved lege og helsesykepleier. Helsesykepleier deltar i tillegg i undervisning for å bli kjent med elevene.

2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Helsesykepleier kan også undervise elevene i Psykologisk førstehjelp.

3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.

4.trinn: Evt opplegg rundt psykologisk førstehjelp.

5. trinn: Undervisning og individuelle samtaler i helsesirkel.

6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning i pubertet.

7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (Cervarix). To doser.

8. trinn: Samtale individuelt eller i gruppe om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt.

9. trinn: Gruppesamtaler - hvordan er det å være ungdom?

10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio).

 

Tjenesten har et strukturert tverrfaglig samarbeid med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barneverntjeneste, kontor for psykisk helse, sosialtjeneste, fysioterapitjeneste, tannhelsetjeneste, flyktningetjeneste og politi.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/

Skolestartundersøkelsen

skolebarn

Skolestartundersøkelsen gjennomføres etter at barnet har begynt på skolen. Foresatte deltar på undersøkelsen.

Tid: på høsten etter skolestart. Skolestartundersøkelsen skal gjennomføres i løpet av 1.trinn. Barnet får innkalling i posten. Det er satt av 30 minutter.
Hvor: på helsesykepleiers kontor ute på den enkelte skole.
Med hvem: eleven, foresatte, helsesykepleier
- i år tilbyr skolelegen somatisk undersøkelse til avtalt tidspunkt på helsestasjonen i etterkant av skolestartundersøkelsen med helsesykepleier.
 

I skolestartundersøkelsen har vi fokus på:

 • trivsel, språk, adferd, følelser, kost, søvn og aktivitet
 • hørselsundersøkelse
 • vekt og høyde
   
 • somatisk legeundersøkelse hos skolelegen. Denne inkluderer også undersøkelse av testiklene hos gutter. 

Barnet vil bli bedt om å kle av seg til trusa før måling og legeundersøkelse.
Vi legger vekt på samtale med barnet. Forbered gjerne barnet ditt på punktene ovenfor.

Har du behov for kontakt med helsestasjonen/helsesykepleier før skolestart, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Det kan være helserelaterte forhold dere eller barnet er bekymret for, nødvendige hensyn og behov for tilpasninger, utfordringer i barnehagen som gir bekymring inn i skolen, utfordringer i foreldreskapet - eller annet!

helsedirektoratet
Ifølge ny Nasjonalfaglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (2017) er det en sterk anbefaling om at alle barn bør få tilbud om en undersøkelse ved skolestart. Skolestartundersøkelsen består av en legeundersøkelse og en helsesamtale, og gjennomføres for å:

 • Gi barnet og foreldre mulighet til å ta opp helserelaterte forhold som foreldrene eller barnet bekymrer seg for
 • Fremme fysisk og psykisk helse gjennom råd og veiledning
 • Forebygge negativ helseutvikling
 • Oppdage sykdommer
 • Bedømme betydning av sykdommer og andre helseproblemer
 • Avklare nødvendige hensyn og tilpasninger i skolen for barn med sykdom eller funksjonsnedsettelser
 • Gi mulighet for å kunne oppdage om barnet har alvorlige vanskeligheter i hjemmet eller viser tegn på omsorgssvikt, vold eller overgrep

 

Kjønnslemlestelse
For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av slike inngrep, er det bestemt at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilby samtale om kjønnslemlestelse til foreldre og jenter med bakgrunn fra land hvor dette praktiseres. Tilbudet om samtale gis til foreldre og jenter ved skolestart, på 5.trinn og på ungdomsskoletrinnet. Norske myndigheter lovfestet i 1995 forbud mot kjønnslemlestelse av jenter og kvinner bosatt i Norge. Jenteforeldre med bakgrunn fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres, vil bli invitert til samtale med helsesykepleier og skolelege hvor det blir gitt informasjon om kjønnslemlestelse, helsekonsekvenser og helsehjelp, og om tilbudet om underlivsundersøkelse.

 

Skolehelsetjenesten ved Lunner barneskole

Helsesykepleier ved Lunner barneskole, 5.-7.trinn:
Monica
Hansen Hagen (jobber 2 dager i uka)
Tilstede: fortrinnsvis mandag og fredag 
Telefon: 46 86 31 60
Epost: mohh@lunner.kommune.no

Monica H. Hagen

Helsesykepleier ved Lunner barneskole, 1.-4.trinn:
Janne Blekkerud (jobber 2 dager i uka)
Tilstede: fortrinnsvis mandag og onsdag  
Telefon: 46 47 32 33
Epost: jabl@lunner.kommune.no

Janne Blekkerud

Skolehelsetjenesten ved Grua barneskole

Helsesykepleier ved Grua barneskole:
Kristin Næss Berge
Tilstede: tirsdag og torsdag
Telefon: 613 24 356
Epost: knb@lunner.kommune.no

Kristin N. Berge

Skolehelsetjenesten ved Harestua barne- og ungdomsskole

Helsesykepleier ved Harestua barne- og ungdomsskole, 1.-8.trinn:
Toril Espedokken Nielsen
Tilstede: mandag til fredag
Telefon: 40 80 12 70
Epost: toen@lunner.kommune.no

Toril Espedokken Nielsen

Helsesykepleier ved Harestua ungdomsskole, 9.-10.trinn:
Tove Skjaker
Tilstede: tirsdag og torsdag
Telefon: 40 80 12 78
Epost: Tove.Skjaker@lunner.kommune.no

Tove Skjaker

Skolehelsetjenesten ved Lunner ungdomsskole

Helsesykepleier ved Lunner ungdomsskole, 9.-10.trinn:
Tove Skjaker
Tilstede: onsdag og fredag
Telefon: 40 80 12 78
Epost: Tove.Skjaker@lunner.kommune.no              

Tove Skjaker

Helsesykepleier ved Lunner ungdomsskole, 8.trinn:
Monica 
Hansen Hagen
Tilstede: fortrinnsvis tirsdag og onsdag 
Telefon: 46 86 31 60
Epost: mohh@lunner.kommune.no

Monica H. Hagen