Skolene i Lunner utarbeider planer for håndtering av trusler og alvorlige hendelser


Etter en del hendelser med trusler mot skoler også i Norge, og ekstreme episoder i andre land, har det fra nasjonalt hold blitt pekt på nødvendigheten av at kommunene og skolene er forberedt på slikt. I Lunner er det nå utarbeidet en plan for Lunner barneskole som skal danne mal for de andre skolene i kommunen. Etterhvert blir også barnehagene koblet på dette arbeidet. Planen er utviklet i et samarbeid mellom beredskapsansvarlig i kommunen, ledelsen ved Lunner barneskole, skolefaglig rådgiver og politiet. Eks på planmal fra Lunner barneskole PDF document ODT document (skolen er i ferd med å fylle ut enkelte lokale detljer i planen).